S duh na kanela online dating itsyoursexlife website

Ij P j ppipgpii l ^Mw^i ^ ^^^^ ^ 'Mm Mm ":'■■■'• 5 I .'•' B! — ALSO population of the United States, Census, of 1910, by states, countries, cities, towns, boroughs, villages and population of the largest cities in the world. NAJVECI HRVATSKOENQLESKl — I — ENQLESk OHRVATSKI RIJECNIK S tocnim izgovorom svake rijeci uz \ !

States of United States of America, cardinal and ordinal numbers etc. Published by Croatian Bookstore Joseph Marohnich Pittsburgh, Pa.

Preporucamo stoga svima, koji 6e se slnziti ovim rijecnikom, da ne zale truda odmah u pocetku prouf Siti „tumac k izgovoru", jer 6e im tada biti shvatljiv izgovor svake rijeci. guardian angel (ga'rdi^n e'jnd2el) Angjeo osvetnik, n. water-melon (u§.'d5r-me'l§,n) Apelirati, prizvati, v.

Izgovor rijeci sta- vismo u zaporke uz pojedinu englesku rijec.

a izgovara se kratko a: dusk (dask), sumrak; duck (dak), patka. here (hir), over here (o'v6r hi'r); hither (hi'd Or) Amo dolje, adv. anarchist (a'narkist) Anatomija, dovjekoznanstvo, n.

a izgovara se glas izmedju ae, naginju6i malko vise glasu a: careful (kareful), oprezan; man (man) J fovjek. glas izmedju ae, naginjudi vi§e glasu a: care (k§,r), briga; air (§,r), zrak. below here (bilo' hi'r), down here (di-'un hi'r) Amo gore, adv.

a izgovara se glas izmedju ao, naginjudi vi§e k glasu o: talk (tak), govoriti, saw (sa), pila. up here (a'p hi'r), above here (5,bs,'v hi'r) Amo tamo, here and there (hi'r Und de'r), to-and-fro (tu'-dnd-fro') Anal, Ijetopis, n.

to throw (tu tro'u), to toss (tu ta's), to fling (tu fli'ng) Bacva, n.

free (fri), gratis (gre'jtis), for nothing (for na'ting) Badava, uzalud, adv.

Leave a Reply